ხუთშაბათი, 03.04.2021, 3:35 PM
ნანახია: 1360 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 06.25.2012 | კომენტარი (2)


ნანახია: 1207 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.24.2012 | კომენტარი (1)


ნანახია: 1703 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.24.2012 | კომენტარი (0)

ნანახია: 1756 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.23.2012 | კომენტარი (0)

ნანახია: 973 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.20.2012 | კომენტარი (0)

ნანახია: 1077 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.20.2012 | კომენტარი (0)


ნანახია: 1069 | დაამატა: oqtavi | თარიღი: 05.20.2012 | კომენტარი (0)

1 2 »
Code var txt = "Hello World!"; if (VIH_HostIP == "xxx.xxx.xxx.xxx") { document.write("

Big: " + txt.big() + "

"); }; // ENTER TEXT BELOW. CAN *NOT* INCLUDE NORMAL HTML CODE. var text='გთხოვთ გაიარეთ რეგისტრაცია'; var delay=40; // SPEED OF TRAIL var Xoff=0; // PIXEL COUNT FROM THE LEFT OF THE CURSOR (- VALUES GO TO LEFT) var Yoff=-30; // PIXEL COUNT FROM THE TOP OF THE CURSOR (- VALUES GO UP) var txtw=14; // AMOUNT OF PIXEL SPACE EACH CHARACTER OCCUPIES var beghtml=''; // OPTIONAL HTML CODE THAT EFFECTS WHOLE TEXT STRING SUCH AS FONT COLOR, SIZE, ETC. var endhtml=''; // END HTML CODE. MOSTLY USED IF ABOVE SETTING IS USED. //********** NO NEED TO EDIT BELOW HERE **********\\ ns4 = (navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 && document.layers)? true : false; ie4 = (document.all && !document.getElementById)? true : false; ie5 = (document.all && document.getElementById)? true : false; ns6 = (document.getElementById && navigator.appName.indexOf("Netscape")>=0 )? true: false; var txtA=new Array(); text=text.split(''); var x1=0; var y1=-1000; var t=''; for(i=1;i<=text.length;i++){ t+=(ns4)? '' : '
'; t+=beghtml+text[i-1]+endhtml; t+=(ns4)? '' : '
'; } document.write(t); function moveid(id,x,y){ if(ns4)id.moveTo(x,y); else{ id.style.left=x+'px'; id.style.top=y+'px'; }} function animate(evt){ x1=Xoff+((ie4||ie5)?event.clientX+document.body.scrollLeft:evt.pageX); y1=Yoff+((ie4||ie5)?event.clientY+document.body.scrollTop:evt.pageY); } function getidleft(id){ if(ns4)return id.left; else return parseInt(id.style.left); } function getidtop(id){ if(ns4)return id.top; else return parseInt(id.style.top); } function getwindowwidth(){ if(ie4||ie5)return document.body.clientWidth+document.body.scrollLeft; else return window.innerWidth+pageXOffset; } function movetxts(){ for(i=text.length;i>1;i=i-1){ if(getidleft(txtA[i-1])+txtw*2>=getwindowwidth()){ moveid(txtA[i-1],0,-1000); moveid(txtA[i],0,-1000); }else moveid(txtA[i], getidleft(txtA[i-1])+txtw, getidtop(txtA[i-1])); } moveid(txtA[1],x1,y1); } window.onload=function(){ for(i=1;i<=text.length;i++)txtA[i]=(ns4)?document.layers['txt'+i]:(ie4)?document.all['txt'+i]:document.getElementById('txt'+i); if(ns4)document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); document.onmousemove=animate; setInterval('movetxts()',delay); }